Duyurular | Her Cumartesi Halka A癟覺k S覺ra Gecesi /

Her Cumartesi Halka A癟覺k S覺ra Gecesi

Otantik bir mehanda her cumartesi Halka a癟覺k s覺ra gecesi ile sizlerin hizmetinizdeyiz. Hotel el-Ruha'da Otantik Maarada Urfa S覺ra Gecesi anl覺urfa'da ge癟miten beri halk aras覺nda 癟eitli arkada gruplar覺 aras覺nda genellikle uzun k覺 gecelerinde, her hafta bir baka arkada覺n ev sahipliinde haftada bir akam, belirli bir nitelie ve d羹zene g繹re s覺ra ile yapt覺klar覺 toplant覺lara s覺ra gecesi denmektedir. K覺saca; s覺ra gecesi bir arkada grubunun haftada bir olmak 羹zere bir araya gelerek sohbet ettikleri m羹zik icra ettikleri ve elenip kaynat覺klar覺 toplant覺lard覺r.
Hotel El-Ruha i癟erisinde yer alan otantik maaralarda geleneksel s覺ra gecesinin ruhuna uygun bir ortamda icra edilen s覺ra gecelerinin tad覺na doyamayacaks覺n覺z. zel g羹nlerde halka a癟覺k olarak d羹zenlenen s覺ra geceleri ayr覺ca gruba 繹zel olarak istenilen zamanda istee g繹re d羹zenlenebilmektedir.
Rezervasyon i癟in: 0414 215 44 11Her Cumartesi Halka A癟覺k S覺ra Gecesi HOTEL EL-RUHA / ANLIURFA